Oferta

Szkolenia realizowane w oparciu o solidną wiedzę merytoryczną i bogate doświadczenie praktyczne.

Szkolenia personelu

Współpraca z Klientem to także szkolenia z zakresu eksploatacji systemu automatyki oraz obsługi uruchamianego procesu produkcyjnego.

szkolenia

Zakres, stopień szczegółowości i formę szkoleń ustalamy wspólnie z Klientem oraz uczestnikami ćwiczeń. Pozwala to na optymalne przygotowanie kursu również z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań szkolonej kadry pracowniczej. Nie proponujemy sztywnych rutynowych form szkoleń, których skuteczność /jak uczy doświadczenie/ jest bardzo rożna.

Oferujemy także możliwość włączenia do prac przy realizacji projektu /na dowolnym etapie jego realizacji/ kadry pracowniczej Klienta. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji proponujemy szkolenia intensywne.

Szkolenia są objęte roczną gwarancją, co oznacza że w tym okresie każda osoba przeszkolona może uzyskać pomoc, konsultacje lub przeszkolenie dodatkowe jeżeli stwierdzi, że jest to celowe.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22