Oferta

Jedynie udany projekt koncepcyjny jest podstawą dobrze zrealizowanej inwestycji.

Projekty koncepcyjne

Realizowana przez nas inżynieria projektowa – jeśli istnieje taka potrzeba – obejmuje szereg analiz poprzedzających realizację projektu, do których zaliczyć można: studia wykonalności, analizy funkcyjne, projekty wstępne, badania techniczne i ekonomiczne, modelowanie itd.

projekty

Po wstępnej analizie wymagań inwestora oraz wszystkich czynników inżynierskich, prawnych i ekonomicznych wpływających na realizację zadania przedstawiamy czytelną ofertę dostosowaną ściśle do potrzeb Klienta. Analizę różnych wariantów koncepcyjnych prowadzimy aż do uzyskania akceptacji proponowanych przez nas rozwiązań

Posiadamy wysoką znajomość automatyzowanych obiektów, którą uzupełniamy szczegółowymi wizjami lokalnymi, analizą dostępnych danych, a w razie potrzeby także danymi z testów przeprowadzonych specjalnie dla potrzeb oferty.

Wyboru systemu automatyki i/lub urządzeń dodatkowych dokonujemy na podstawie konkretnych warunków i możliwości finansowych Inwestora. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru jest współczynnik efekt/koszt. Na życzenie Klienta przedstawiamy projekty w różnych wariantach systemowych, podając wszystkie znane czynniki przemawiające za i przeciw.

Przedstawiamy rzetelną kalkulację kosztów dodatkowych jakie będą do poniesienia w perspektywie kilku lat a związanych z żywotnością sprzętu komputerowego i zakupami elementów zapasowych systemu automatyki. Ostrzegamy przed sytuacjami w której Klient jest zmuszony po kilku latach do zakupu części po wygórowanych cenach

Podajemy gwarantowane wskaźniki efektów i metody ich obiektywnej weryfikacji. W każdym przypadku przedstawiamy warunkowania technologiczne i rzeczywiste ograniczenia. Nie oferujemy poprawy wskaźników i parametrów, które już na drodze analizy czysto teoretycznej są nieosiągalne.

Nasza oferta może przybrać postać projektu wstępnego, zawierającego:

  • Obliczenia wskaźników techniczno-ekonomicznych
  • Uszczegółowioną konfigurację sprzętową
  • Algorytmy sterowań i regulacji
  • Algorytmy zaawansowanej regulacji
  • Formy wizualizacji i dialogu operatorskiego

Na życzenie Klienta przedstawiamy ofertę obejmującą włączenie jego kadry inżynierskiej do prac przy realizacji projektu na dowolnym jego etapie. W przypadku braku kwalifikacji proponujemy intensywne szkolenia. Jest to także sposób na obniżenie łącznego kosztu przedsięwzięcia.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22