Oferta

Szybka i łatwa analiza graficzna
i statystyczna danych pomiarowych.

EffViever

Program EffViewer wchodzi w skład pakietu EffDiag i jego głównym zadaniem jest wizualizacja i obróbka danych zgromadzonych w bazie programu DataManager.

Do podstawowych funkcji graficznych programu należą:

  • Wykresy 2D - układ czterech wykresów liniowych do prezentacji przebiegu sygnałów w czasie;
  • Wykresy grupowe - wizualizacja przebiegu kilku sygnałów na wspólnym wykresie;
  • Statystyki - prezentacja statystyki sygnału w postaci histogramu i dystrybuanty;
  • Wykresy X-Y - do badania wzajemnej zależności dwóch sygnałów;
  • Wykresy 3D - do wizualizacji wzajemnej zależności trzech sygnałów.

Funkcjonalność programu w zakresie wizualizacji rozszerzają dodatkowe funkcje, które modyfikują dane do wyświetlenia. Dotyczy to przede wszystkim:

  • Wizualizacji synchronicznej - dla długich przebiegów program umożliwia zawężenie zakresu wyświetlanych próbek na wszystkich wykresach;
  • Zawężania wg min, max - zawężenie wyświetlanych próbek sygnałów według kryterium zakresu wybranego sygnału; np. dla sygnału mocy poniżej 200MW;
  • Znacznika trybu pracy - oznaczenie kolorem na wykresach 2D i X-Y tych fragmentów wykresów, które spełniają kryterium znacznika, przy czym znacznikiem trybu pracy może być dowolny sygnał dostępny w bazie.

Programu EffViewer udostępnia również funkcje do modyfikacji bazy danych, takie jak kasowanie próbek i nadpisywanie wartości.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22