Oferta

Szybka i łatwa analiza graficzna
i statystyczna danych pomiarowych.

ControlDiag

Program ControlDiag wchodzi w skład oprogramowania EffDiag. Głównym zadaniem programu jest udostępnienie użytkownikowi funkcji do analizy pracy układów automatycznej regulacji. Konfiguracja programu i jego uruchomienie następuje w programie DataManager.

Do opisu układu regulacji wykorzystano pięć sygnałów:

 • Wartość zadaną
 • Wielkość regulowaną
 • Uchyb
 • Sterowanie
 • Sygnał odniesienia

Część z tych funkcji programu ControlDiag jest bezpośrednio związanych z pracą UAR, a część z nich pełni rolę pomocniczą. Ponieważ z założenia program miał służyć do analizy pracy układów regulacji dla obiektów złożonych, w których występuje interakcja pomiędzy układami, program udostępnia funkcje do badania wpływu sygnałów niezwiązanych bezpośrednio z pracą UAR (sygnał odniesienia).

Do podstawowych, najbardziej rozbudowanych, funkcji programu należy:

 • Diagnostyka uchybu
 • Diagnostyka sterowania

Funkcje pomocnicze obejmują:

 • Wykresy czasowe
 • Wykresy statystyk sygnałów
 • Analizę sygnału odniesienia
 • Złożenia wykresów
 • Konfigurację trybu pracy i uwzględnienie trybu pracy na wykresach

Diagnostyka uchybu

Funkcje umożliwiające diagnostykę sygnału uchybu

 • Wykresy czasowe
 • Statystyka sygnału uchybu
 • Statystyka uchybu na tle sygnału odniesienia
 • Analiza przekroczeń zadanych poziomów
 • Analiza symetrii

Diagnostyka sterowania

Diagnostyka sterowania obejmuje:

 • Wykresy czasowe
 • Statystykę sterowania
 • Analizę sterowania

Raportowanie

Program ControlDiag może być uruchomiony w celu przeprowadzenia diagnostyki pracy UAR przez użytkownika lub w celu automatycznego wygenerowania raportu z diagnostyki skonfigurowanych UAR. Raporty generowane są w postaci plików *.pdf lub w postaci plików *.html.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22