Oferta

Analiza efektywności termodynamicznej i ekonomicznej sposobem na osiągnięcie maksymalnego zysku.

Obliczenia wskaźników

Choć obliczenia wskaźników termodynamicznych pozwalają na poszukiwanie możliwości doskonalenia procesów technologicznych i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, to podjęcie kluczowych decyzji inwestycyjnych zależy w głównej mierze od wyniku analizy opłacalności ekonomicznej.

obliczenia_wskaznikow

To kryterium ekonomiczne – kryterium maksymalizacji zysku – decyduje o celowości zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych.

Dzięki wieloletniej obecności w branży wypracowaliśmy własny "know-how", który pozwala nam na opracowanie wiarygodnych i dokładnych wyników dotyczących analizy ekonomicznej opłacalności budowy, eksploatacji, doboru urządzeń a także doboru termicznych parametrów pracy elektrowni i elektrociepłowni.

Oferujemy realizację obliczeń wskaźników techniczno-ekonomicznych obejmujące
także straty rozruchowe i bilanse produkcji dla:

  • Kotłów energetycznych
  • Turbin parowych
  • Gazowych oraz bloków ciepłowniczych

Dla ważniejszych agregatów i grup urządzeń proponujemy obliczenia wskaźników eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22