Oferta

Wsparcie Klienta w obszarze biznesowym
i technologicznym w pełnym cyklu realizacji inwestycji.

Usługi consultingowe

Nasi specjaliści służą wsparciem podczas tworzenia projektów koncepcyjnych planowanych inwestycji w obszarze biznesowym, technicznym i technologicznymi, jak również oceną zastosowanych rozwiązań w takcie inwestycji już realizowanych.

consulting

Swoje usługi kierujemy do inwestorów, Klientów oraz zespołów biorących udział w opracowywaniu projektów, w których istotne jest sprawdzenie rozwiązań pod kątem opłacalności, a także w celu oceny proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Jesteśmy w stanie wybrać dla Państwa optymalne rozwiązanie, a także pomóc je wdrożyć i zrealizować.

Rozwiązujemy problemy naszych Klientów poprzez wykonywanie specjalistycznych ekspertyz. W chwili obecnej świadczone przez nas usługi consultingowe to:

  • Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej dla systemów automatyki
  • Technologiczne analizy przed- i po-wdrożeniowe
  • Analizy ekonomiczne przedsięwzięć
  • Studia wykonalności
  • Analizy ryzyka

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22